RESPO PLASTIKKAANEGA HAAGIS

Aasta: 2022   
Kaal: (tühi/täismass) 470/750kg

Kõrgeima kvaliteediga, innovaatiline, painutatud küljepaneelidega ja ülitugevate HuckLok liidestega haagis. Parimad sõiduomadused tagavad tugevad 4-lehelised lehtvedrud, amordid, veekindlad rummud ning tasakaalustatud rattad. Põhjavineer on lisaks veekindlusele kaetud libisemiskindla pinnakattega. Võimalik rentida koos meie rendiautodega.

Lisad: LED tuled, reguleeritava klambriga tiisli tugiratas, eemaldatav esiluuk, tagaluuk ja plastikkaan, koormarihma aasad 8 tükki, metallist pealseismist taluvad poritiivad, tasakaalustatud rattad M+S rehvidega, lehtvedrusild 1000kg.

Calendar is loading...
- Vaba
 
- Broneeritud
 
- Broneering ootel

Nimi*:

Juhiloa number*:

E-post*:

Telefoninumber*:

Kättesaamise asukoht*:

Rendi algus*:

Rendi lõpp*:

Lisainformatsioon:

 

captcha

RENDIHINNAD

1-3 päeva 15€ / päev 

4-7 päeva 12€ / päev

Nädalavahetus 25€ (reede õhtul kätte, esmaspäeva hommikul tagasi)

Pikemad perioodid kokkuleppel!

Haagiseid antakse välja ainult MZ Autoteeninduse juurest.

Sõidud välisriikidesse on käsitletavad erikokkulepetena ning palume nende kohta küsida eraldi pakkumist e-maili või telefoni teel.

Nädalavahetuse üleandmised palume kindlasti eelnevalt kokku leppida.

Käibemaks 22% sisaldub hinnas

ÜLDTINGIMUSED

1.1 Haagise saate kätte kokkulepitud asukohas tangituna, puhtana ning tehniliselt korras seisus. Haagise eest vastutab täielikult haagise Rentnik (rendilepingu sõlmiv isik). 

1.2 Rendileping loetakse sõlmituks pärast rendilepingu kahepoolset allkirjastamist haagise üleandmisel.

1.3 Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda haagise ettenägematust rikkest ning kui seoses eelnevaga üritus, puhkus või planeeritud sõit katkeb või viibib. Selliste puhkude vältimiseks soovitame sõlmida reisikindlustuse, mis katab ettenägematud kulutused.

1.4 Haagise tehnilise rikke või rikete ilmnemisel tuleb sellest koheselt teavitada Rendileandjat – MZ Auto (58 336 940 / 58 946 646). Haagise remondi organiseerib MZ Auto vastavalt kokkulepetel. Kõik teised kokkulepped haagise omavoliliseks remondiks on käsitletavad rendilepingu rikkumisena. Haagise remondile tehtud omavolilised kulutused ei kuulu hüvitamisele kui need on eelnevalt Rendileandjaga kooskõlastamata.

1.5 Rentimiseks esitab rentnik kehtiva juhiloa ning isikut tõendava dokumendi (ID kaart või pass). Haagise rentimiseks peab rentnik olema vähemalt 21-aastane ning omama vähemalt 2-aastast B-kategooria juhistaaži.

1.6. Renditud haagist ei ole lubatud edasi rentida. Haagist võivad kasutada üksnes rendilepingul märgitud isikud. Haagisega ei tohi sõita väljaspoole Euroopa Liitu (v.a. Norra, Šveits, Lichtenstein, Andorra). Väljaspoole Euroopa Liitu sõidu plaanid tuleb eelnevalt kooskõlastada rendile andjaga. 

1.7 Rendi arvestus toimub kalendripäeva põhiselt kui puuduvad varasemad erikokkulepped.

1.8 Haagis antakse väljast puhtana (v.a. erikokkulepped) ning see tuleb tagastada samuti puhtana.

1.9 Sõidud välisriikidesse on võimalikud eelneva kokkuleppe alusel, mis lepitakse kokku enne rendilepingu sõlmimist. 

1.10 Haagises ei ole lubatud suitsetada (suitsetamine = keemiline puhastus 500€)

1.11 Loomade transport ainult transpordipuuris.

1.12 Läbisõidupiirang 500km/päev, 2000km/nädal, pikemad perioodid kokkuleppel. Erikokkuleppe puudumisel üldreegel lisakilomeeter 0,20€.

1.13 Kehtestatud piirkiiruse rikkumist loetakse lepingurikkumiseks. Välisriikide kiirteedel, kus pole määratud suurimat lubatud sõidukiirust, on haagise maksimaalne lubatud kiirus 110km/h. Piirkiiruse korduval ületamisel on rentnikul õigus määrata leppetrahv.

1.14 Jätame endale õiguse klienti valida. Kui Rendileandja keeldub haagist rentnikule rentimast, loetakse rendileping kehtetuks.

1.15 Rendileandjal on õigus tüüptingimusi ühepoolselt muuta kui ta sellest Rentnikut teavitab.

BRONEERIMINE, RENTIMINE JA TASUMINE / TAGATISRAHA
2.1 Pärast broneeringusüsteemis broneeringu tegemist väljastatakse kliendi lisatud e-maili aadressile broneeringuarve. 

2.2 Haagise broneerimistasu on broneeringuarvel toodud summa. Broneeringutasu arvestatakse maha rendiperioodi kogutasust.

2.3 Broneerimise kinnitamiseks loetakse broneerimistasu laekumist MZ Auto OÜ poolt väljastatud broneeringuarve alusel arvelduskontole EE921010220265647227. 

2.4 Broneerimistasu kuulub tagastamisele, kui broneering tühistatakse 3 päeva enne rendi algust. Pärast seda broneerimistasu tagastamisele ei kuulu. Rendiperioodi kogumaksumus tasutakse enne rendipäeva algust vastavalt rendilepingus kokkulepitud tähtaegadel. Renditasu on võimalik tasuda nii pangaülekandega kui sularahas või kaardimaksena kohapeal.

2.5 Rendilepingu sõlmimiseks loetakse rendilepingu kahepoolsed allkirjastamist ja haagise üleandmist. Lepingu sõlmimisega annab Rendileandja Rentnikule õiguse haagist vallata ja kasutada (rentida). Rentnik kohustub haagise vastu võtma lepingus määratud tähtajaks, samuti maksma lepinguga ettenähtud makseid ja täitma muid kohustusi. 

2.6 Rendilepingu järgseid makseid õigeaegselt mitte tehes on rendile andjal õigus rendileping üles öelda.

KINDLUSTUSED, VASTUTUS KOLMANDATE ISIKUTE EES
3.1 Haagise rendihind sisaldab kohustuslikku liikluskindlustust.

3.2 Liiklusõnnetuse või muude sõidukikahjude korral on rentnik kohustatud teatama sellest koheselt rendileandjat – MZ Auto (58 336 940 / 58 946 646)

3.3 Kõik rentniku ja/või haagist kasutanud isiku poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, haagise teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või haagise kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi. Rentnik peab kõigist temale teadaolevatest trahvidest ja rikkumistest Rendileandjat teavitama. 

3.4 Haagis antakse üle tehniliselt korras seisus ja haagisel olemasolevad vigastused on fikseeritakse enne selle rendiperioodi algust. Haagis võetakse tagasi samuti tehniliselt korras seisus ja rendiperioodi vältel tekkinud kahjustused fikseeritakse. Haagisele tekitatud kahjustused hüvitab sõiduki Rentnik või kuuluvad need hüvitamisele vastavalt liikluskindlustuse poolt sätestatud tingimustele.

LEPINGU KEHTIVUS
4.1 Rentnik on rendi üldtingimustega tutvunud kui ta on teinud läbi MZ Auto broneeringusüsteemi broneeringu soovitud haagisele ja lisanud kinnituse (linnukese) valikule “Olen tutvunud renditingimustega”. Üldtingimusi eraldi ei allkirjastata, need on käsitletavad rendilepingu osana. 

4.2 Iga leping on siduv – ka juhul, kui rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati enne lepingu sõlmimist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või need lahendatakse kohtus.

LISATINGIMUSED

5.1 Rentnik on teadlik ja saab aru, et haagis võib olla varustatud GPS-seadmega sõiduki turvalisuse tagamiseks varguste / omastamiste eest Rendileandja nimelt, samuti Rentniku käesolevast lepingust tulenevate kohustuste tagamiseks ja kontrollimiseks. Rendileandja võib saada teateid haagise lahkumisest väljaspool lubatud piirkonda privaatsuspoliitika sätetel. Rentnikul ei ole õigus GPS-seadet demonteerida ega teisaldada kui see on haagisesse paigaldatud, samuti lahti ühendada ilma Rendileandja kirjaliku loata.

KONTAKT