Loe renditingimusi

Renditingimused

ÜLDTINGIMUSED
Rendile andjaks on OÜ MZ AUTO , rentnikuks füüsiline või juriidiline isik, kellega rendileandja sõlmib lepingu. Poolte vahel sõlmitakse rendileping, kuhu märgitakse renditavad seadmed, renditasu ja muud kokkulepped. Lepingu esemeks on renditav tööriist, seade või muu vara, mis on fikseeritud lepingus. Lepingu objektiks aadress, kus seadet kasutatakse (võimalikud erikokkulepped, kui seadet kasutatakse erinevatel aadressidel).

Süsteemis tööriista või seadme broneerimisel teeb rendile andja rendile võtjale oferdi (pakkumuse). Leping loetakse sõlmituks nõustumuse (aktsepti) andmisel tööriista või seadme üleandmisega rendile andja poolt ja rendile võtja poolt selle vastuvõtmisega. Leping kehtib päevast, mil seade väljastatakse rentnikule kuni päevani, millal see tagastatakse. Rendiperioodi pikkust arvestatakse päevades (1 päev = 24 tundi). Rendiperioodi viimaseks päevaks on seadme tagastamise kuupäev. Kui seade tagastatakse rendileandjale enne kella 10:00, on rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks tagastamise päevale eelnev kalendripäev.

RENDITASU
Renditasu on kehtiva hinnakirja järgne või rendilepingus fikseeritud kokkuleppehind. Renditasu ei sisalda kulutusi transpordile, paigaldusele ja kütusele. Renditasu makstakse arve alusel vastavalt arvel näidatud maksetähtajale. Füüsilisest isikust rentijad maksavad renditasu seadmete kättesaamisel kui selles pole eelnevalt kokku lepitud teisiti. Rendileandjal on õigus kehtestada vastavalt renditava seadme maksumusest tulenevalt tagatisraha, mille suuruse määrab rendileandja. Tagatisrahalt ei ole õigus nõuda intressi ja see kuulub tagastamisele pärast renditavate seadmete tagastamist rendileandjale. Seadme tagastamine fikseeritakse lepingus.

POOLTE KOHUSTUSED
Rentnik on kohustatud kasutama seadet heaperemehelikult vastavalt seadme kasutusotstarbele, sealjuures järgima seadme kasutamisel kõiki kasutusjuhendeid ja ohutuseeskirju ning kandma nõuetekohaseid kaitsevahendeid. Teavitama koheselt rendileandjat seadmel tekkinud kahjustustest, tööfunktsioonide häiretest, leketest või seadme hävimisest, samuti kaotsi minekust. Rentnik on kohustatud mitte andma seadet ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta kolmandate isikute kasutusse. Seadme väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma rendileandja kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud. 

Rendileandja on kohustatud tagama seadme üleandmise rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti veenduma, et seade oleks tehniliselt töökorras vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele. Samuti on rendileandja kohustatud teostama seadmel jooksvat hooldust ja remonti, mis on tekkinud seadme normaalsest kulumisest. 

RENTIMINE JA TAGASTAMINE
Seade väljastatakse rentijale kokkulepitud kohas pärast rendilepingu sõlmimist. Rendileandja peab väljastama töökorras seadme. Seadmel esinevate probleemide osas tuleb pretensioonid esitada ühe tööpäeva jooksul. Rendileandja ei vastuta kulude eest, mis tekivad Rentnikule seadme puudulikust hooldusest või oskamatust ümberkäimisest rendi ajal. Rendileandja ei vastuta tööohutuseeskirjadest kinnipidamise eest renditud seadme kasutamisel ning kahjude eest, mis renditud vara võib rentnikule tekitada. Rentnik peab seadme tagastama puhastatult ja samas tehnilises seisus, millises ta selle rentimisel sai. Mitte puhta seadme tagastamisel puhastab rendileandja selle rentniku kulul.

VASTUTUS
Rentnik vastutab rendiperioodi ajal seadme kadumise, hävimise või kahjustumise eest välja arvatud rikete eest, mis on seotud seadme tavapärase kulumisega. Seadme kadumise või hävimise korral hüvitab rentnik selle rendileandjale uushanke hinna ulatuses, kahjustuste korral remondikulud. Seadme katki mineku korral rendiperioodi jooksul vastutab rendileandja seadme väljavahetamise või selle remondi eest. Rendileandja ei vastuta seadme katkimineku või tema tööfunktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral rendiperioodi jooksul rentnikule tekitatud kahjude (saamata jäänud tulu, nõuded kolmandate isikute vastu, viivitused planeeritud töös) eest.

LEPINGU KEHTIVUS JA MUUD TINGIMUSED
Iga leping on siduv – ka juhul, kui rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati enne lepingu sõlmimist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või need lahendatakse kohtus. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.

Pooltevahelised lepingut puudutavad teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis.

Auto katusetelk Procamp 1000 series

Auto katusele paigaldatav katusetelk – hardshell ehk kõvakattega tüüp. Lihtne avada ja sulgeda, kokkupakitult väga kompaktne. Vajalik sõiduki katuseraamide olemasolu (dünaamiline kandevõime minimaalselt 85kg). Siseneda saab kõigist neljast suunast, kõigil avadel sääsevõrgud. Mahutab 2-3 inimest (kandevõime kuni 220kg).

Mõõdud 210x125x29cm (avatuna 96cm). Kaal 83kg, kandevõime kohapeal 220kg. Kaasas on teleskoopredel, kattega poroloonmadrats, LED-valgusti.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 40€/2 päeva, iga järgnev päev 15€

Telk Coleman Rock Springs 3 (3 inimest)

Avar 3 inimese kuppeltelk suvisteks puhkusepäevadeks. Mõõdud 190x325x125cm, veepidavus 3000mm, kaal 4kg. Eeskojaga. Kaasa võimalik saada õhkmadratsid koos pumbaga.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 5€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Thule Polar 700 katuseboks

Suur ja tugev Thule Polar 700 katuseboks/suusaboks. Mõõdud 232x69x37cm, lubatud kaal kuni 50kg. Vajalik auto katusereelingute olemasolu. Thule katusekinnitused on kaasas.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: Paigaldus 15€, edasi 5€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Termoelektriline külmik Dometic Tropicool TCX21

Termoelektriline 21 liitrine külmik, mis töötab režiimidel 12/24/230v. Külmiku jahutusfunktsioon jahutab kuni -30 kraadi ümbritsevast temperatuurist (min. -1 kraadi). Soojendusfunktsioon kuni 50-60 kraadi. Mõõdud 450 x 420 x 303mm, kaal 6kg. Ühenduseks kaasas sigaretisüütajasse minev variant ja seinakontakti sobiv variant.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 5€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Rinsekit – mobiilne dušš

Mobiilne dušš, mis ei vaja surve loomiseks elektrit ega pumpamist. Surve saadakse kraanist laadimise teel. Mahutab 7,5 liitrit vett ja suudab sellega pihustada kuni 4 minutit. 

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 5€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Mobiilne induktsioonpliit 2000w

230v pealt töötav induktsioonpliit max. võimsusega 2000w. Elektri olemasolul väga hea abimees kiirelt toitude valmistamisel.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 5€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Thetford 365 biotualett

Keemiline teisaldatav WC. Tuleb koos vajaliku keemiaga, mis tagab puhtuse. Kogumispaagi maht 21L, loputussüsteemi maht 15L, kogumispaagi indikaatoriga. Loputussüsteem manuaalse kolbpumbaga.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 5€/24h (pikem periood kokkuleppel)

KONTAKT