ÜLDTINGIMUSED
Rendile andjaks on OÜ MZ AUTO , rentnikuks füüsiline või juriidiline isik, kellega rendileandja sõlmib lepingu. Poolte vahel sõlmitakse rendileping, kuhu märgitakse renditavad seadmed, renditasu ja muud kokkulepped. Lepingu esemeks on renditav tööriist, seade või muu vara, mis on fikseeritud lepingus. Lepingu objektiks aadress, kus seadet kasutatakse (võimalikud erikokkulepped, kui seadet kasutatakse erinevatel aadressidel).

Süsteemis tööriista või seadme broneerimisel teeb rendile andja rendile võtjale oferdi (pakkumuse). Leping loetakse sõlmituks nõustumuse (aktsepti) andmisel tööriista või seadme üleandmisega rendile andja poolt ja rendile võtja poolt selle vastuvõtmisega. Leping kehtib päevast, mil seade väljastatakse rentnikule kuni päevani, millal see tagastatakse. Rendiperioodi pikkust arvestatakse päevades (1 päev = 24 tundi). Rendiperioodi viimaseks päevaks on seadme tagastamise kuupäev. Kui seade tagastatakse rendileandjale enne kella 10:00, on rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks tagastamise päevale eelnev kalendripäev.

RENDITASU
Renditasu on kehtiva hinnakirja järgne või rendilepingus fikseeritud kokkuleppehind. Renditasu ei sisalda kulutusi transpordile, paigaldusele ja kütusele. Renditasu makstakse arve alusel vastavalt arvel näidatud maksetähtajale. Füüsilisest isikust rentijad maksavad renditasu seadmete kättesaamisel kui selles pole eelnevalt kokku lepitud teisiti. Rendileandjal on õigus kehtestada vastavalt renditava seadme maksumusest tulenevalt tagatisraha, mille suuruse määrab rendileandja. Tagatisrahalt ei ole õigus nõuda intressi ja see kuulub tagastamisele pärast renditavate seadmete tagastamist rendileandjale. Seadme tagastamine fikseeritakse lepingus.

POOLTE KOHUSTUSED
Rentnik on kohustatud kasutama seadet heaperemehelikult vastavalt seadme kasutusotstarbele, sealjuures järgima seadme kasutamisel kõiki kasutusjuhendeid ja ohutuseeskirju ning kandma nõuetekohaseid kaitsevahendeid. Teavitama koheselt rendileandjat seadmel tekkinud kahjustustest, tööfunktsioonide häiretest, leketest või seadme hävimisest, samuti kaotsi minekust. Rentnik on kohustatud mitte andma seadet ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta kolmandate isikute kasutusse. Seadme väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma rendileandja kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud. 

Rendileandja on kohustatud tagama seadme üleandmise rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti veenduma, et seade oleks tehniliselt töökorras vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele. Samuti on rendileandja kohustatud teostama seadmel jooksvat hooldust ja remonti, mis on tekkinud seadme normaalsest kulumisest. 

RENTIMINE JA TAGASTAMINE
Seade väljastatakse rentijale kokkulepitud kohas pärast rendilepingu sõlmimist. Rendileandja peab väljastama töökorras seadme. Seadmel esinevate probleemide osas tuleb pretensioonid esitada ühe tööpäeva jooksul. Rendileandja ei vastuta kulude eest, mis tekivad Rentnikule seadme puudulikust hooldusest või oskamatust ümberkäimisest rendi ajal. Rendileandja ei vastuta tööohutuseeskirjadest kinnipidamise eest renditud seadme kasutamisel ning kahjude eest, mis renditud vara võib rentnikule tekitada. Rentnik peab seadme tagastama puhastatult ja samas tehnilises seisus, millises ta selle rentimisel sai. Mitte puhta seadme tagastamisel puhastab rendileandja selle rentniku kulul.

VASTUTUS
Rentnik vastutab rendiperioodi ajal seadme kadumise, hävimise või kahjustumise eest välja arvatud rikete eest, mis on seotud seadme tavapärase kulumisega. Seadme kadumise või hävimise korral hüvitab rentnik selle rendileandjale uushanke hinna ulatuses, kahjustuste korral remondikulud. Seadme katki mineku korral rendiperioodi jooksul vastutab rendileandja seadme väljavahetamise või selle remondi eest. Rendileandja ei vastuta seadme katkimineku või tema tööfunktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral rendiperioodi jooksul rentnikule tekitatud kahjude (saamata jäänud tulu, nõuded kolmandate isikute vastu, viivitused planeeritud töös) eest.

LEPINGU KEHTIVUS JA MUUD TINGIMUSED
Iga leping on siduv – ka juhul, kui rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati enne lepingu sõlmimist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või need lahendatakse kohtus. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.

Pooltevahelised lepingut puudutavad teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis.

Rattakoobaste rullimistööriist

• Mõeldud rattakoopa kaare vormimiseks, mõlkide eemaldamiseks ning rehvile lisaruumi loomiseks
• Sobib enamikele sõiduautodele ja kaubikutele, mille rattad on kinnitatud 4–5 poldiga
• Rattakoobaste rullimistööriistaga vormitakse rattakoopa kaart, kinnitades tööriista ratta asemele
• Rulli nurka on võimalik muuta
• Reguleeritav vars pöördub 180 kraadi

HIND: 15€/24h (pikem periood kokkuleppel)

BMW R4 ja R6 bensiinimootori ajastuskomplekt

Selle mootori ajastamise komplekti abil saab nukkvõlli ja väntvõlli lukustada, nukkvõlli ja hammasrihma vahetada BMW mootoritel M40/42/43/44/50/52/54/56

Tööriistad:
• Nukkvõlli eemaldamiseks, paigaldamiseks ja ajastamiseks
• M40 mootorite hammasrihma vahetamiseks
• 11-osalisse komplekti kuulub:  Väntvõlli lukustus tööriist OEM 112300, Nukkvõlli lukustus tööriist OEM 113190, Nukkvõlli lukustus tööriist OEM 113240, Hammasrihma pingutustööriist OEM 114220, Kettenraddreher OEM 115490, Kompressori ühendus OEM 113450, Keti pingutaja Abstecksatz OEM 113290 (koosneb Absteckklammer OEM 113291 ja lukustuspulk OEM 113292), Double Vanos fiksaator OEM 116 150.

HIND: 20€/24h (pikem periood kokkuleppel)

BMW R6 kahevanose ajastuskomplekt (M52TU/M54/M56)

Selle mootori ajastamise komplekti abil saab nukkvõlli ja väntvõlli lukustada, vanosed ajastada BMW M52TU/M54/M56 topeltvanosega bensiinimootoritel.

 

HIND: 20€/24h (pikem periood kokkuleppel)

BMW N42/N46 ajastuskomplekt

Selle mootori ajastamise komplekti abil saab nukkvõlli ja väntvõlli lukustada, vanosed ajastada BMW N42/N46 bensiinimootoritel.

Tööriistad:

kinnitussild (OEM 119291), nukkvõlli kinnitus (OEM 119292), kinnituskruvi (OEM 119293), nukkvõlli võti (OEM 119270), ratta kinnitusriba (OEM 119350), kinnipigistamise tööriist (OEM 119340), väntvõlli kinnitusvõll (sirge OEM 119340 ja nurgaga OEM 119190).

 

HIND: 20€/24h (pikem periood kokkuleppel)

BMW N12/N14 ajastuskomplekt

Selle mootori ajastamise komplekti abil saab ajastada Mini One, Cooper, Cooper S, Peugeot ja Citroen N12/N14 mootoreid. 

Tööriistad:

Nukkvõlli lukustustööriist (OEM 119540), väntvõlli lukustustööriist (OEM 119590), rihma pingutaja (OEM 119340).

 

HIND: 20€/24h (pikem periood kokkuleppel)

BMW V8 bensiinimootori ajastuskomplekt

Selle mootori ajastamise komplekti abil saab nukkvõlli ja väntvõlli lukustada, nukkvõlli ja hammasrihma vahetada BMW V8 bensiinimootoritel M60/M62

Tööriistad:
• Nukkvõllide eemaldamiseks, paigaldamiseks ja ajastamiseks
• Vanos sulgurid ja pinid ajastamiseks

 

HIND: 20€/24h (pikem periood kokkuleppel)

BMW pihustitõmmits

Kasutatav BMW  Common Rail (Land Rover): M47TU, M57, M57TU. Täpsemalt: E38: 730d E87: 118d/120d E46: 318D/320D/330D E39: 520d/525d/530d E60/E61: 520d/525d/525xd/530d/530xd/535d E63/E64: 635D(04-10) E65/E66: 730d E83: X3 2,0D / 3.0d E53/E70: X5 3.0d E90/E91: 316d/320d/325d/330d/xd/335d

HIND: 20€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Mootori tõstuk 1T

Tugev, hüdrauliline, kokkupandav garaažitõstuk.
Tõstekõrgus 110 mm – 2000 mm.

HIND: 15€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Mootori pukk

Mootori puki maksimaalne kandevõime on 450kg. Ratastel.

HIND: 10€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Käigukasti tõstuk

Abivahend käigukastide ja diferentsiaalide vahetamisel. Maksimaalne kandevõime 500kg

HIND: 10€/24h (pikem periood kokkuleppel)

KONTAKT