GAZ 3102 „VOLGA“

Volga, mida toodeti aastatel 1982 kuni 2010. Suurem ja luksuslikum kui GAZ 24 mudel. Tegemist oli n.ö. “Ministrite Volgaga”, mida valmistati aastas keskmiselt umbes 20 korda vähem kui GAZ 24 mudeleid. Nõukogude ajal oli tegemist pigem tavarahvale kättesaamatu mudeliga.

NB! Pulmaautod talvekuudel ei sõida.

HIND

50€/tund + 0,4€/kilomeeter*
*kilomeetrihind kehtib ainult pikemate sõitude puhul

Minimaalne rendihind 150€
Sõidukit saab rentida vaid koos juhi/järelvaatajaga (rendihind sisaldab juhti).
Hind sisaldab sõiduki pesu, kütust ja juhti või järelvaatajat.

Täpsemad detailid kokkuleppel.

ÜLDTINGIMUSED
Autode, mis renditakse koos juhiga, eest vastutab teid teenindav autojuht. Auto saabub Teiega kokkulepitud asukohta tangituna, puhtana ning tehniliselt korras seisus. Kuna tegemist on vanemate autodega, siis võib tekkida ettenägematuid tehnilisi probleeme, mis lahendatakse kohapeal jooksvalt.
Autode, mida renditakse ilma juhita, eest vastutab täielikult autot rentiv ja lepingu sõlmiv isik. Ilma juhita renditavaid sõidukeid saadab järelvaataja, kes tagab rendiperioodil murevaba sõiduki kasutuse. Leping loetakse sõlmituks pärast ettemaksuarve tasumist, mis tagab ühtlasi sõiduki broneeringu kokkulepitud kuupäevaks. Rendile andja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda auto ettenägematust rikkest ning kui seoses eelnevaga üritus katkeb või viibib.
Ilma juhita auto rentimiseks esitab rentnik kehtiva juhiloa ning isikut tõendava dokumendi (ID kaart või pass). Auto rentimiseks peab rentnik olema vähemalt 21-aastane ning omama vähemalt 3-aastast B-kategooria juhistaaži.

BRONEERIMINE, TAGATISRAHA NING TASUMINE
Autode broneerimistasu on pool rendihinnast. Broneerimise kinnitamiseks loetakse broneerimistasu laekumist Lõuna Pulmaauto arvelduskontole (MZ Auto OÜ arveldusarve EE921010220265647227). Broneerimistasu ei tagastata, vaid see arvestatakse renditasu sisse. Broneeringu kliendipoolsel tühistamisel vastutab klient broneerimistasu ulatuses ning broneerimistasu ei tagastata (v.a. erikokkulepped).
Ülejäänud renditasu tasutakse enne rendipäeva algust vastavalt rendilepingus kokkulepitud tähtaegadel. Lõplik arveldamine toimub pärast rendiperioodi lõppu. Renditasu on võimalik tasuda nii pangaülekandega kui sularahas.
Rendihind sisaldab kütuse, õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja tehniliste ülevaatuste maksumust.

KINDLUSTUSED, VASTUTUS KOLMANDATE ISIKUTE EES
Autode rendi hinnad sisaldavad kohustuslikku liikluskindlustust. Sõidukite rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Liiklusõnnetuse korral on rentnik kohustatud teatama sellest kindlasti rendifirmat (kontaktnumbrid leiate kodulehelt või ettemaksuarvelt).
Kõik rentniku ja/või sõidukit kasutanud isiku poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

LEPINGU KEHTIVUS
Iga leping on siduv – ka juhul, kui rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati enne lepingu sõlmimist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või need lahendatakse kohtus.

KIRJUTA MEILE

    KONTAKT