VOLKSWAGEN GOLF VARIANT

Year: 2011
Engine: 1.6TDI 77kw
Gearbox: Manual
Body type: Universal
Color: Blue
Number of doors: 5
Number of seats: 5
Fuel: Diesel

Extras: Air-conditioner, stereo (Bluetooth and navigation), cruise-control, front and back parking-aid, iso-fix.

Calendar is loading...
- Free
 
- Booked
 
- Booking on hold

Name*:

Drivers licence number*:

Email address*:

Phone number*:

Receival location*:

Start of rent*:

End of rent*:

Additional information:

 

captcha

RENTAL PRICES

1-3 days 25€ / day

4-7 days 20€ / day

Longer periods by agreement, be sure to ask for a special offer!

Minimal rental period 2 days

Trips abroad are considered as special agreements and therefore ask for a separate offer by e-mail or phone.

Ask for a special offer for rent with a driver.

SEE ACCESSORIES FOR TRAVEL AND TRIPS HERE.

 

20% VAT is included in the price.

ÜLDTINGIMUSED

1.1 Sõiduk renditakse nii juhiga kui ka ilma. Sõiduki, mis renditakse koos juhiga, eest vastutab teid teenindav autojuht. Sõiduki saate kätte kokkulepitud asukohas tangituna, puhtana ning tehniliselt korras seisus. Sõiduki, mida renditakse ilma juhita, eest vastutab täielikult sõiduki Rentnik (rendilepingu sõlmiv isik).

1.2 Rendileping loetakse sõlmituks pärast rendilepingu kahepoolset allkirjastamist sõiduki üleandmisel.

1.3 Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda sõiduki ettenägematust rikkest ning kui seoses eelnevaga üritus, puhkus või planeeritud sõit katkeb või viibib. Selliste puhkude vältimiseks soovitame sõlmida reisikindlustuse, mis katab ettenägematud kulutused.

1.4 Sõiduki tehnilise rikke või rikete ilmnemisel tuleb sellest koheselt teavitada Rendileandjat – MZ Auto (58 336 940 / 58 946 646). Sõiduki remondi organiseerib MZ Auto vastavalt kokkulepetel. Kõik teised kokkulepped sõiduki omavoliliseks remondiks on käsitletavad rendilepingu rikkumisena. Sõiduki remondile tehtud omavolilised kulutused ei kuulu hüvitamisele kui need on eelnevalt Rendileandjaga kooskõlastamata.

1.5 Ilma juhita sõiduki rentimiseks esitab rentnik kehtiva juhiloa ning isikut tõendava dokumendi (ID kaart või pass). Sõiduki rentimiseks peab rentnik olema vähemalt 21-aastane ning omama vähemalt 3-aastast B-kategooria juhistaaži.

1.6. Uber/Bolt/Wolt ja muude sõidujagamiste ja kullerteenuste sõitudeks MZ Auto sõidukeid ei rendita!

1.7 Rendi arvestus toimub kalendripäeva põhiselt
1.8 Sõiduk antakse välja täis kütusepaagiga (v.a. erikokkulepped) ning see tuleb tagastada samuti täis paagiga (kütus ei sisaldu rendihinnas)

1.9 Sõidud välisriikidesse on võimalikud eelneva kokkuleppe alusel, mis lepitakse kokku enne rendilepingu sõlmimist. Pikemate välisriikidesse sõitude puhul kehtib tagatisraha nõue 200 eurot (kindlustuse omavastutuse ulatus).
1.10 Sõidukis ei ole lubatud suitsetada (suitsetamine = keemiline puhastus 200€)
1.11 Loomade transport ainult transpordipuuris
1.12 Läbisõidupiirang 500km/päev, 2000km/nädal, 4500km/kuu. Pikemate sõitude puhul erikokkulepped. Erikokkuleppe puudumisel üldreegel lisakilomeeter 0,20€.

1.13 Kehtestatud piirkiiruse rikkumist loetakse lepingurikkumiseks. Välisriikide kiirteedel, kus pole määratud suurim lubatud sõidukiirus, on rendiautode maksimaalne lubatud kiirus 130km/h.

1.14 Jätame endale õiguse klienti valida. Kui Rendileandja keeldub sõidukit rentnikule rentimast, loetakse rendileping kehtetuks.

1.15 Rendileandjal on õigus tüüptingimusi ühepoolselt muuta kui ta sellest Rentnikut teavitab.

BRONEERIMINE, RENTIMINE JA TASUMINE / TAGATISRAHA
2.1 Pärast broneeringusüsteemis broneeringu tegemist väljastatakse kliendi lisatud e-maili aadressile broneeringuarve.

2.2 Sõiduki broneerimistasu on broneeringuarvel toodud summa. Broneeringutasu arvestatakse maha rendiperioodi kogutasust.

2.3 Broneerimise kinnitamiseks loetakse broneerimistasu laekumist MZ Auto OÜ poolt väljastatud broneeringuarve alusel arvelduskontole EE921010220265647227.

2.4 Broneerimistasu kuulub tagastamisele, kui broneering tühistatakse 3 päeva enne rendi algust. Pärast seda broneerimistasu tagastamisele ei kuulu. Rendiperioodi kogumaksumus tasutakse enne rendipäeva algust vastavalt rendilepingus kokkulepitud tähtaegadel. Renditasu on võimalik tasuda nii pangaülekandega kui sularahas kohapeal.

2.5 Rendilepingu sõlmimiseks loetakse rendilepingu kahepoolsed allkirjastamist ja sõiduki üleandmist. Lepingu sõlmimisega annab Rendileandja Rentnikule õiguse sõidukit vallata ja kasutada (rentida). Rentnik kohustub sõiduki vastu võtma lepingus määratud tähtajaks, samuti maksma lepinguga ettenähtud makseid ja täitma muid kohustusi.

KINDLUSTUSED, VASTUTUS KOLMANDATE ISIKUTE EES
3.1 Sõiduki rendihind sisaldab kohustuslikku liikluskindlustust. Kaskokindlustus on täiendava kaitsena võimalik sõlmida vastavalt kokkuleppele.

3.2 Liiklusõnnetuse korral on rentnik kohustatud teatama sellest koheselt rendileandjat – MZ Auto (58 336 940 / 58 946 646)
3.3 Kõik rentniku ja/või sõidukit kasutanud isiku poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi. Rentnik peab kõigist temale teadaolevatest trahvidest ja rikkumistest Rendileandjat teavitama.

3.4 Sõiduk antakse üle tehniliselt korras seisus ja sõidukil olemasolevad vigastused on fikseeritakse enne selle rendiperioodi algust. Sõiduk võetakse tagasi samuti tehniliselt korras seisus ja rendiperioodi vältel tekkinud kahjustused fikseeritakse. Sõidukile tekitatud kahjustused hüvitab sõiduki Rentnik või kuuluvad need hüvitamisele vastavalt liikluskindlustuse poolt sätestatud tingimustele.

LEPINGU KEHTIVUS
4.1 Rentnik on rendi üldtingimustega tutvunud kui ta on teinud läbi MZ Auto broneeringusüsteemi broneeringu soovitud sõidukile ja lisanud linnukese valikule “Olen tutvunud renditingimustega”. Üldtingimusi ei allkirjastata, need on käsitletavad rendilepingu osana.

4.2 Iga leping on siduv – ka juhul, kui rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati enne lepingu sõlmimist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või need lahendatakse kohtus.

LISATINGIMUSED

5.1 Rentnik on teadlik ja saab aru, et sõiduk võib olla varustatud GPS-seadmega sõiduki turvalisuse tagamiseks varguste / omastamiste eest Rendileandja nimelt, samuti Rentniku käesolevast lepingust tulenevate kohustuste tagamiseks ja kontrollimiseks. Rendileandja võib saada teateid sõiduki lahkumisest väljaspool lubatud piirkonda privaatsuspoliitika sätetel. Rentnikul ei ole õigus GPS-seadet demonteerida ega teisaldada kui see on sõidukisse paigaldatud, samuti lahti ühendada ilma Rendileandja kirjaliku loata.

KONTAKT